Bodovací karta ZOP (24.9.2006 - Rájec-Jestřebí)


Disciplína Body
Přivolání 9
Ovladatelnost na vodítku 9
Ovladatelnost bez vodítka 3
Sedni - lehni - vstaň 8
Odložení 10
Základní část celkem 39
Ovladatelnost ve skupině 10
Sedni-lehni-vstaň ve skupině 8
Odložení 10
Chůze po nepříjemném terénu 10
Přenesení psa 10
Lhostejnost k nárazovému zvuku 10
Skup. a spec. cviky celkem 48
BODY CELKEM 87
ZNÁMKA VD